วิตามินและแร่ธาตุ อาหารเสริม

คู่มือสำหรับคุณถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับอาหารเสริม (Supplements)

February 4, 2018 admin 0

ตามการตรวจสอบที่เผยแพร่ใน JAMA ในปี 2016 ร้อยละ 52 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันรายงานว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปี 2012 ซึ่งเป็นสถิติที่ยังคงมีเสถียรภาพตั้งแต่ปี 1999 ในขณะที่การใช้วิตามินรวมอาจจะมีการลดลงบ้าง 37-31 เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาดังกล่าว การใช้วิตามินดีและอาหารเสริม Omega-3 เพิ่มขึ้นอย่างมาก การใช้วิตามินดี (Vitamin D) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 19, และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกน้ำมันปลา (fish […]